(+420) 776 204 560 info@skolickajahodnice.cz

Vítáme Vás na stránkách Školičky Hostavice I. a Školičky Hostavice II.

Naše dětské skupiny  se vyznačují příjemnou atmosférou a profesionální péčí o děti od 1 roku do 6 let. Disponujeme útulným domácím prostředím se zahradou, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme.

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:30h do 17:30h.

Informace o naší školičce

Nabízíme pravidelnou docházku pro děti ve věku od 1. roku do 6 let.

Školka (věk od 3 let)

s hudebním zaměřením

 • Pro děti je zajištěna celodenní péče s vlastním výchovně – vzdělávacím programem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných 4 bloků /4 roční období/, v souvislosti s nimi plánujeme každý měsíc podrobnější tématický program.
 • Klademe velký důraz na hudební vývoj každého dítěte, rozvíjíme hudební vnímání, cítění a hudební představivost.
 • Každý den zpíváme, tančíme, věnujeme se elementární hře na hudební nástroje, posilujeme rytmické cítění .
 • Disponujeme útulným domácím prostředím se zahradou, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme.
 • Při vstupu do naší školky nemáme na dítě žádné požadavky (nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, obléci apod.).
 • O Vaše děti se starají kvalifikované lektorky s praxí

Jesle (věk: 1 – 3 roky)

 • Snažíme se získat důvěru dětí, vytvořit jim pocit bezpečí a podporovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte.
 • Formou zábavných her a cvičení děti motivujeme k činnostem odpovídajícím jejich věku.
 • O Vaše děti se starají kvalifikované lektorky s praxí.

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:30h do 17:30h.

Vaše dítě můžete přivést a odvést kdykoli v průběhu provozní doby.

Přihlásit se můžete v průběhu celého roku.

Program dne ve školce

 • 7.30 – 9.00 příchod dětí, volná hra
 • 9.00 – 9.45 řízená činnost – ranní kruh  (hudebně-pohybové aktivity, flétna)
 • 9.45 – 10.00 svačina
 • 10.00 – 11.00 řízená činnost (výtvarná práce, pracovní listy, didaktické hry ve skupinkách), hodinový blok ANGLIČTINA HROU 
 • 11.00 – 12.00 zahrada, pobyt venku
 • 12.00 – 12.30 oběd
 • 12.30 – 14.30 polední klid, pohádka
 • 14.30 – 15.00 svačina
 • 15.00 – 17.30 odpolední aktivity, společné hry, kroužky

Pravidelné aktivity – kroužky

I

Šikovné ručičky

Výtvarný kroužek, práce s přírodními materiály a keramika.

I

Angličtina pro nejmenší

Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu. Společně se baví, hrají a tím se učí.

I

Dramaťáček

Děti se učí jednoduchým říkankám ve spojitosti s pohybem, ztvárňují postavy z pohádek.

I

Hudebně-pohybový kroužek

Děti zpívají známé i nové písničky, učí se vyjadřování hudby pohybem,muzicírují, používají Orffovy rytmické nástroje.

I

Plavání v studiu Kytka

Jen pro děti ze školky. Lokalita – Praha 9 Kyje – www.studio-kytka.cz

I

Návštěva solné jeskyně

Jen pro děti ze školky.

I

Flétničky

I

Jóga pro děti

Kontakt

Dětská skupina Školička Hostavice I. a II.

Záblatská 40, Praha 14 – Hostavice

bank.spojení: 576318003/5500

Zřizovatel: KUKINA, z.s.
Bezdrevská 546
Praha 9 – Jahodnice, 198 00
IČ: 228 77 754

Kontakt:
Mgr. Jaroslava Hubscherová | Sobelová
mob. (+420) 776 204 560
e-mail: skolickahostavice@seznam.cz

Dětský klub a školička Hostavice I. - Dětská skupina