Vítáme Vás na stránkách Školičky Hostavice I. a Školičky Hostivice II.

Naše dětské skupiny  /ŠKOLKA a JESLE/ se vyznačují příjemnou atmosférou a profesionální péčí o děti od 1 roku do 5 let. Disponujeme útulným domácím prostředím se zahradou, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme.

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:30h do 17:30h.

Sledujte náš facebook

https://www.facebook.com/skolickahostavice/

Informace o naší školičce

Nabízíme pravidelnou docházku pro děti ve věku od 1. roku do 5 let.

Školka (věk od 3 let)

s hudebním zaměřením

 • Pro děti je zajištěna celodenní péče s vlastním výchovně – vzdělávacím programem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných 4 bloků /4 roční období/, v souvislosti s nimi plánujeme každý měsíc podrobnější tématický program.
 • Klademe velký důraz na hudební vývoj každého dítěte, rozvíjíme hudební vnímání, cítění a hudební představivost.
 • Každý den zpíváme, tančíme, věnujeme se elementární hře na hudební nástroje, posilujeme rytmické cítění .
 • Disponujeme útulným domácím prostředím se zahradou, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme.
 • Při vstupu do naší školky nemáme na dítě žádné požadavky (nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, obléci apod.).
 • O Vaše děti se starají kvalifikované lektorky s praxí

Jesle (věk: 1 – 3 roky)

 • Snažíme se získat důvěru dětí, vytvořit jim pocit bezpečí a podporovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte.
 • Formou zábavných her a cvičení děti motivujeme k činnostem odpovídajícím jejich věku.
 • O Vaše děti se starají kvalifikované lektorky s praxí.

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:30h do 17:30h.

Vaše dítě můžete přivést a odvést kdykoli v průběhu provozní doby.

Přihlásit se můžete v průběhu celého roku.

Program dne ve školce

 • 7.30 – 9.00 příchod dětí, volná hra
 • 9.00 – 9.45 řízená činnost – ranní kruh  (hudebně-pohybové aktivity, flétna)
 • 9.45 – 10.00 svačina
 • 10.00 – 11.00 řízená činnost (výtvarná práce, pracovní listy, didaktické hry ve skupinkách), hodinový blok ANGLIČTINA HROU /Út, St, Čt/
 • 11.00 – 12.00 zahrada, pobyt venku
 • 12.00 – 12.30 oběd
 • 12.30 – 14.30 polední klid, pohádka
 • 14.30 – 15.00 svačina
 • 15.00 – 17.30 odpolední aktivity, společné hry, kroužky

Pravidelné aktivity – kroužky

I

Šikovné ručičky

Výtvarný kroužek, práce s přírodními materiály a keramika.
I

Angličtina pro nejmenší

Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu. Společně se baví, hrají a tím se učí.
I

Dramaťáček

Děti se učí jednoduchým říkankám ve spojitosti s pohybem, ztvárňují postavy z pohádek.
I

Hudebně-pohybový kroužek

Děti zpívají známé i nové písničky, učí se vyjadřování hudby pohybem,muzicírují, používají Orffovy rytmické nástroje.
I

Plavání v studiu Kytka

Jen pro děti ze školky. Lokalita – Praha 9 Kyje – www.studio-kytka.cz
I

Návštěva solné jeskyně

Jen pro děti ze školky.
I

Flétničky

I

Jóga pro děti

Ceník naší školičky

celodenní a dopolední permanentky

Přehled cen pro děti od 3 let

1/2 den celý den
docházka 7.30 – 13.00 7.30 – 17.30
2x týdně 4.000,-Kč / měsíc 4.850,-Kč / měsíc
3x týdně 4.500,-Kč / měsíc 5.000,-Kč / měsíc
denní 6.500,-Kč / měsíc

Platba je nevratná.

Přehled cen pro děti do 3 let

1/2 den celý den
docházka 7.30 – 13.00 7.30 – 17.30
2x týdně 3.000,-Kč / měsíc 3.850,-Kč / měsíc
3x týdně 3.500,-Kč / měsíc 4.000,-Kč / měsíc
denní 4700,-Kč / měsíc

Platba je nevratná.

Hodinové permanentky:
Cena za 10 hodin: 1.500,–Kč (Platnost 1 měsíc)

Stravné

Celodenní strava pro dítě v ceně 169,-Kč/den.   
Dopolední strava pro dítě v ceně 129,-Kč/den 
Oběd pro dítě v ceně 89,-Kč/den   

Každý měsíc se u nás platí povinný příspěvek na mimořádné výdaje 1000,-Kč

Fotogalerie

Více fotografií ze školičky naleznete na stránkách kukina2.rajce.net.

Kontakt

Dětská skupina Školička Hostavice I. a II.

Zřizovatel: KUKINA, z.s. Bezdrevská 546 Praha 14 – Hostavice, 198 00 IČ: 228 77 754
bank.spojení: 576318003/5500

Kontakt:
Mgr. Jaroslava Hubscherová
mob. (+420) 776 204 560
e-mail: skolickahostavice@seznam.cz

Dětský klub a školička Hostavice I. - Dětská skupina